Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 w Szpitalu Wojewódzkim nr 2

szpital  

Inwestor: Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Termin realizacji: 23 sierpnia 2013 - 23 maja 2014

Wartość inwestycji: 8 509 140,00 zł brutto

Nadbudowa Bloku Dziecięcego  H1 wraz z konieczną przebudową stanu istniejącego na potrzeby utworzenia Oddziału Onkohematologii Dziecięcej oraz remont dializ budynku H1 Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej” Wykonanie nadbudowy budynku H1 dla potrzeb oddziału onkohematologii wraz z remontem wybranych pomieszczeń bloku H1 w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowoprojektowanego oddziału. Generalny remont pomieszczeń niższych kondygnacji związany z wymianą pionów instalacji wod-kan oraz głównych zasilań piętrowych instalacji elektrycznych.

Wykonany   oddział   onkohematologii   posiada   15–łóżek   oraz   4-łóżka   oddziału dziennego z własnym punktem pielęgniarskim, pokojem zabiegowym. Oddział onkohematologii składa się z 5 –ciu pokoi 1-łóżkowych (izolatki) ze śluzą umywalkowo-fartuchową i własnym węzłem sanitarnym  oraz  5-ciu  pokoi  2-łóżkowych  z  węzłami  sanitarnymi.  Wszystkie  pokoje  wyposażone są dodatkowo w fotele rozkładane dla opiekunów. 2 pokoje 2-łóżkowy wyposażone dodatkowo w punkt pielęgnacyjny.  Wyposażenie pokoju pozwala na monitorowanie chorego i pełną opiekę medyczną.  
Zaplecze  medyczne  oddziału  stanowi  punkt  pielęgniarski  z  zapleczem  oraz  gabinet  zabiegowy.  
Zaplecze socjalno - administracyjne stanowi pokój ordynatora, pokój lekarzy z węzłem sanitarnym oraz pokój oddziałowej/sekretariat. Ponadto na oddziale znajdują się: pomieszczenie dziennego pobytu –świetlicę z kuchnią  oddziałową,  łazienkę  dla  osób  niepełnosprawnych  z  możliwością  mycia  pacjenta  na  wózku-wannie,  pomieszczeni  socjalne  personelu,  WC  personelu,  węzeł  sanitarny  personelu,  brudownik,  dwa magazyny czyste, pomieszczenie porządkowe.  

Układ  konstrukcyjny  nadbudowywanej  kondygnacji  stanowią  ramy  stalowe  trzy  nawowe  z ryglem skośnym o nachyleniu 3%. Nie występują ściany nośne murowane.
Ściany  osłonowe  zewnętrzne  na  kondygnacji  nadbudowywanej  zaprojektowano  z  bloczków gazobetonowych  gr.  18cm  na  zaprawie  systemowej  murarskiej  do  wykonywania  cienkich  spoin.  

Ścianki  działowe nadbudowywanej kondygnacji wykonano  na  konstrukcji  z  profili  stalowych  CW,  UW  75 ULTRASTIL  z  podwójnym  poszyciem  płytą  gipsowo  kartonową  oraz  wierzchnią  płytą  gipsowo  - włókową  (np.  w  technologii.  Rigips  3.38.012)  ,  z  wypełnieniem  z  wełny  mineralnej  skalnej  grubości odpowiednio  dobranej  do  grubości  ścianki  działowej.

Stropodach  wykonany,  jako  lekki  z  konstrukcji  stalowej  opartej  na  ścianach  konstrukcyjnych nośnych. Blacha trapezowa oparta na belkach stalowych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona pożarowo poprzez malowanie farbami pęczniejącymi .

Wykonano  wentylację  mechaniczną  we  wszystkich  pomieszczeniach  nadbudowywanej kondygnacji.  Nawiewniki  montowane  w  konstrukcji  sufitu  podwieszanego.  Kanały  prowadzone  w przestrzeni nadsufitem podwieszanym.

Powierzchnia użytkowa projektowanego oddziału: 760 m2
Powierzchnia zabudowy istniejąca:         924 m²
Wielkości geometryczne
•    szerokość budynku:                     = 17,3m  
•    długość budynku:                         = 53,4m  
•    wysokość budynku:                     = 15,5m

Additional information