Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Dział Obiektów Ochrony Środowiska

 

Dział obiektów ochrony środowiska w sposób szczególny wpisuje się w działalności naszej firmy.

Realizujemy kompleksowo zarówno w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jak również „wybuduj” wszelkie inwestycje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska tj.

  • Komunalne oczyszczalnie ścieków,
  • Przemysłowe oczyszczalnie ścieków,
  • Stacje uzdatniania wody,
  • Sortownie i składowiska odpadów i inne.

 


 

Additional information