Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Oczyszczalnia ścieków Trepcza

20110916 120318 sanok

Inwestor: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Termin realizacji: 1 maj 2011 - 31 grudnia 2012

Wartość inwestycji: 41 755 000.00 zł (netto)

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Trepcza

Czytaj więcej...

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy

zuw sanok

Inwestor: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Termin realizacji: 1 lipiec 2011 - 30 kwiecień 2013
Wartość inwestycji: 42 872 000,00 zł (netto)

Czytaj więcej...

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów

hr001

Inwestor: PGKiM  w  Hrubieszowie

Termin realizacji: 19 marca 2010 - 31 sierpnia 2013

Wartość inwestycji: 15 998 573,70 PLN (netto)

Czytaj więcej...

Suszarnia Krosno

mpgk krosno4

Inwestor: MPGK Krosno

Termin realizacji: 26 stycznia 2011 - 26 lipca 2012

Wartość inwestycji: 6 786 000.00 zł (netto)

Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Krosnie

Czytaj więcej...

Budowa Oczyszczalni Ścieków w m. Hyżne

Rozpoczęcie kontraktu: 16.08.2006 r.
Zakończenie kontraktu: 30.11.2007 r.

 

Additional information