Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli

zdunska-wola

Inwestor: MPWiK Zduńska Wola

Termin realizacji: 22 lipca 2013 - 28 luty 2015

Wartość inwestycji: 11 754 906,51 PLN (brutto)

 

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli.

Czytaj więcej...

Modernizacja oczyszczalni ścieków BIEŁAWIN w Chełmie

chelm

Inwestor: MPGK Chełm

Termin realizacji: 20 maja 2013 - 28 luty 2015

Wartość inwestycji: 50 669 900,00 PLN (netto)

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków BIEŁAWIN w Chełmie.

Czytaj więcej...

ZUW Myślenice

myslenice06

Inwestor: Gmina Myślenice

Termin realizacji: 23 kwietnia 2012 - 22 kwiecień 2013

Wartość inwestycji: 17 990 000,70 PLN (netto)

 

 

Przebudowa i rozbudowa Ujęcia Wody i Systemu Uzdatniania Wody w Myślenicach.

Czytaj więcej...

Modernizacja i rozbudowa ciągu mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków w Radomiu.

radom ii

Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu

Termin realizacji: 18 maja 2012 - 17 sierpnia 2014

Wartość inwestycji: 23 130 000,00 zł (netto)

 Inżynieria Rzeszów S.A. zrealizuje kontrakt ,,Modernizacja i rozbudowa ciągu mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków – etap II” będącego częścią modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom.

Wartość kontraktu to ponad 20 mln. netto

Termin realizacji zadania to prawie 2,5 roku

Czytaj więcej...

Oczyszczalnia ścieków Lublin - Mechanika

lublin mechanika

Inwestor: MPWiK w Lublinie sp. z o.o.

Termin realizacji: 29 lipca 2011 - 29 lipca 2014

Wartość inwestycji: 16 705 000,00 zł (netto)

 Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni” w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” obejmuje swoim zakresem następujące zadania inwestycyjne:

Czytaj więcej...

Additional information