Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy

zuw sanok

Inwestor: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Termin realizacji: 1 lipiec 2011 - 30 kwiecień 2013
Wartość inwestycji: 42 872 000,00 zł (netto)

Zakres:

1.Przebudowa stacji uzdatniania wody w Trepczy

2.Budowa dwukomorowego zbiornika wyrównawczego z magistralą wodociągową o długości około 1 km

3.Budowa sieci wodociągowej – spinki o długości około 3 km

Budowane odcinki sieci wodociągowej stanowią połączenia sieci tranzytowej w mieście w celu zapewnienia równomiernego rozkładu ciśnień w sieci oraz zamknięcia układu pierścieniowego sieci. Zbiornik wyrównawczy wody wraz z infrastrukturą ma na celu stabilizację pracy sieci, umożliwienie zmniejszenia różnic między ekstremalnymi wartościami ciśnienia, szczególnie w magistralach doprowadzających wodę od strony Trepczy. Ponadto zbiornik pozwoli na wyrównanie dotychczasowych nierównomierności pracy sieci wodociągowej.

Po zakończeniu projektu w systemie zaopatrzenia w wodę aglomeracji Sanok pozostanie jedno ujęcie wody i jedna Stacja Uzdatniania Wody w Trepczy, o wydajności średniodobowej 12 500 m3/d. W zmodernizowanej stacji woda surowa będzie poddawana następującym procesom ciągu technologicznego uzdatniania:

 

Additional information