Błąd
 • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Dział Robót Inżynieryjno-Specjalistycznych

 

 20 listopada 2008 został utworzony Dział Robót Inżynieryjno-Specjalistycznych, którego zadaniem jest m.in.:

 • Wykonywanie robót inżynieryjnych związanych z zabezpieczeniem głębokich wykopów ścianką szczelną z grodzic stalowych
 • Wykonywanie przekroczeń pod sieciami gazowymi, wodociagowymi, kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i kablowymi oraz innych przeszkód w technologii przewiertów sterowanych, mikrotunelingu i przecisków poziomych
 • Pogrążanie elementów profili stalowych, pali prefabrykowanych
 • Przygotowywanie się do robót palowych (posadowienie pośrednie)
 • Odwadnienie wykopów

 

Oferujemy kompleksowe wykonanie inwestycji obejmujące w/w zakresy robót.

 

 Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pogrążania grodzic stalowych i wykonywania przewiertów sterowanych.

 

Do wykonywania w/w zakresów obowiązków powołano zespół w składzie:

 

 1. Dyrektor d/s Robót Inżynieryjno-Specjalistycznych
  mgr inż. Karol Gosztyła
  tel. kom. +48 663-995-073

 2. Z-ca Dyrektora d/s Robót Inżynieryjno-Specjalistycznych
  mgr inż. Zbigniew Szydełko
  tel. kom. +48 663-995-042


Additional information