Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Dział Robót Sieciowych

Jednym z obszarów naszej działalności jest wykonawstwo robót sieciowych.
Wykonujemy roboty w zakresie budowy:

  • rurociągów kanalizacyjnych,
  • rurociągów wodociągowych,
  • rurociągów gazowych,
  • sieci cieplnych wraz z obiektami towarzyszącymi.

Powyższe roboty wykonujemy zarówno tradycyjnymi metodami w wykopie otwartym jak również, jeśli wymagają tego warunki terenowe, w metodach bezwykopowych.
Dążymy w realizacji różnych zadań do minimalnego angażowania służb inwestycyjnych, czy technicznych Inwestora, przyjmując większość obowiązków do uregulowania we własnym zakresie.
Podejmujemy się realizacji zadań obejmujących swoim zakresem nie tylko etap realizacji, ale również etap projektowania. Nasza firma współpracuje z kilkoma biurami projektowymi, czego wynikiem jest prowadzone przez nas doradztwo techniczne.


Kolektor Burakowski

burakowski bis

Inwestor: MPWiK Warszawa

Termin realizacji: 14 XI 2013 - 30 XI 2015

Wartość inwestycji: 193 896 000,00 zł (netto)

Nowy kolektor zostanie wydrążony pod wschodnią jezdnią ul. Marymonckiej, od ul. J. Słowackiego do Trasy Mostu im. M. Skłodowskiej-Curie.

Budowany będzie metodą bezwykopową, tzw. mikrotunelingiem. Wybudowane będą komory technologiczne potrzebne do pracy maszyny, kilka komór łączących stary kolektor z nowym, komory rewizyjne i połączeniowe z siecią kanalizacyjną.

Wszystkie prace mają się zakończyć w 2015 r.

Budowa drugiego kolektora umożliwi także wyłączanie odcinków działającego od lat 60-tych kolektora i ewentualne prace konserwacyjne i naprawy.

 

 

Czytaj więcej...

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul.Warszawska

aleja-wyzwolenia

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Termin realizacji: 7 II 2013 - 30 X 2014

Wartość inwestycji: 51 447 000,00 zł (netto)

 

Realizacja zadania podzielona jest  na dwa etapy. Pierwszym etapem jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej. Drugi etap prac obejmuje wykonanie robót budowlanych w tym m.in. przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej, budowa nowego układu drogowego wraz z budową dwóch rond, chodników i ścieżek rowerowych, przekładki infrastruktury podziemnej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie dróg   oraz przykrycie potoku Przyrwa.

Czytaj więcej...

Kontrakt W4: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce

dabrowa

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza

Termin realizacji: 7 stycznia 2013 - 31 maja 2014

Wartość inwestycji: 31 589 541,38 zł (netto)

 

Kontrakt W4: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce.

 

Czytaj więcej...

Budowa obwodnicy Jarosławia

j01

Investor: Eurovia Polska S.A.

Termin realizacji: 26 lipca 2010 - 28 luty 2012

Wartość inwestycji: 105 000,00 PLN (netto)

Roboty budowlane w ramach budowy obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa

Czytaj więcej...

Additional information