Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul.Warszawska

aleja-wyzwolenia

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Termin realizacji: 7 II 2013 - 30 X 2014

Wartość inwestycji: 51 447 000,00 zł (netto)

 

Realizacja zadania podzielona jest  na dwa etapy. Pierwszym etapem jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej. Drugi etap prac obejmuje wykonanie robót budowlanych w tym m.in. przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej, budowa nowego układu drogowego wraz z budową dwóch rond, chodników i ścieżek rowerowych, przekładki infrastruktury podziemnej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie dróg   oraz przykrycie potoku Przyrwa.

 

Additional information