Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Kolektor Burakowski

burakowski bis

Inwestor: MPWiK Warszawa

Termin realizacji: 14 XI 2013 - 30 XI 2015

Wartość inwestycji: 193 896 000,00 zł (netto)

Nowy kolektor zostanie wydrążony pod wschodnią jezdnią ul. Marymonckiej, od ul. J. Słowackiego do Trasy Mostu im. M. Skłodowskiej-Curie.

Budowany będzie metodą bezwykopową, tzw. mikrotunelingiem. Wybudowane będą komory technologiczne potrzebne do pracy maszyny, kilka komór łączących stary kolektor z nowym, komory rewizyjne i połączeniowe z siecią kanalizacyjną.

Wszystkie prace mają się zakończyć w 2015 r.

Budowa drugiego kolektora umożliwi także wyłączanie odcinków działającego od lat 60-tych kolektora i ewentualne prace konserwacyjne i naprawy.

 

 

 

 

Additional information