Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Potok Szuwarka

 20. remont i umocnienie stopnia w km 1723 4

Inwestor: Gmina Trzebownisko

Termin realizacji: 14 października 2009 - 20 lipca 2010

 Wartość inwestycji: 3 950 000,00 zł (netto)

Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoku Szuwarka - Gołębiówka i Świerkowiec, gm. Trzebownisko

Czytaj więcej...

Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała fi 2000mm

20111214 112249 dscn2102

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

Termin realizacji: 18 czerwca 2010 - 15 września 2011 

Wartość inwestycji: 9 648 240,00 zł (netto)

Czytaj więcej...

Budowa drogi ekspresowej S-19

 S19

Inwestor: MSF Engenharia S.A.

Termin realizacji: 9 czerwca 2010 - 9 września 2011

Wartość inwestycji: 4 391 692,14 PLN (netto)

Odcinek Stobierna-Rzeszów - przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...

Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi krajowej nr 4 (E40) Jędrzychowie – Korczowa

pict0423u

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad S.A.

Termin realizacji: 1 sierpnia 2008 - 31 grudnia 2010

 Wartość inwestycji:  5 400 000,00 zł (netto)

 

Czytaj więcej...

Additional information