Zakład Wyrobów Metalowych

 

Inżynieria Rzeszów S.A. wykonuje wielkośrednicowe elementy rurociągów technologicznych, posiadając specjalistyczny sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania "Wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji wielkośrednicowych elementów stalowych rurociągów technologicznych."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Czytaj więcej...

Zakład Wyrobów Metalowych - oferta współpracy

Zakład Wyrobów Metalowych swoją działalność prowadzi w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu urządzeń i konstrukcji stalowych.

Wdrożona została zaawansowana technologia projektowania i produkcji elektrod grafitowych do drążenia wgłębnego dla potrzeb przemysłu lotniczego.

Posiadamy wdrożony najwyższy system jakości w spawalnictwie PN-EN ISO 3834-2, oraz w wykonawstwie konstrukcji stalowych PN-EN 1090.

Czytaj więcej...

Wyroby wielkogabarytowe

wielkogabarytowe Wyroby wielkogabarytowe

Wykonujemy, elementy wielkogabarytowe zwijane z blach, różnego rodzaju rurociągi przesyłowe, zwężki, kominy, obudowy i inne technologiczne instalacje. Specjalizujemy się w spawaniu stali nierdzewnych oraz konstrukcyjnych.

 

 

 

Zagęszczacze grawitacyjne

zageszczcz grawitacyjny Zagęszczacze grawitacyjne

Zastosowanie.

Mieszadło prętowe instalowane jest w zagęszczaczach grawitacyjnych okrągłych , przepływowych z ciągłym dopływem osadu i odpływem wód nad osadowych i osadu zagęszczonego. Zadaniem mieszadła jest poprzez powolne obroty specjalnie wykształconych łopat , których ruch na zasadzie szykan powoduje uwalnianie wolnej wody nad osadowej a tym samym przyspieszenie sedymentacji i zagęszczenie osadów.

Czytaj więcej...

Zgarniacze radialne

zgarniacz radialny Zgarniacze radialne

Zgarniacz osadu wstępnego, przeznaczony jest na wyposażenie techniczno- technologiczne osadnika wstępnego.

Czytaj więcej...

Additional information