Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zgarniacze radialne

zgarniacz radialny Zgarniacze radialne

Zgarniacz osadu wstępnego, przeznaczony jest na wyposażenie techniczno- technologiczne osadnika wstępnego.

Zadaniem tego zgarniacza jest usuwanie w sposób ciągły sedymentującego osadu z dna osadnika oraz flotującego osadu z powierzchni ścieków w procesie wstępnego oczyszczania ścieków. Osad denny jest zgarniany zgarniaczami segmentowymi, połączonymi ramą i belką spinającą, do centralnej komory odpływowej w dnie osadnika.

Obiekty referencyjne:

 

- Oczyszczalnia ścieków dla miasta Łańcuta w Woli Dalszej.

- Oczyszczalnia ścieków w Chełmie.

 

 

 

Additional information