Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zgarniacze ssawkowe

zgarniacze ssawkowe Zgarniacze ssawkowe

Przeznaczony jest na wyposażenie techniczno - technologiczne osadnika wtórnego. Zadaniem tego zgarniacza jest usuwanie w sposób ciągły sedymentującego osadu z dna osadnika oraz flotującego osadu z powierzchni ścieków w procesie wtórnego oczyszczania ścieków Osad denny jest zgarniany zgarniakami ssawkowymi połączonymi z lewarami i wysysany za pomocą lewarów po czym zrzucany do centralnej komory odpływowej.

Czytaj więcej...

Zastawki

zastawka Zastawki

Zastawki wykorzystywane są do regulacji przepływu lub całkowitego zatrzymania  ścieków w oczyszczalniach ścieków.

Czytaj więcej...

Koryta przelewowe

koryta przelewowe Koryta przelewowe

Koryta zbiorcze służą do odprowadzenia wód nad osadowych ze zbiorników. Wstępnie oczyszczona ciecz przelewa się do koryt poprzez przelewy pilaste trapezowe.

Czytaj więcej...

Rurociągi

rurocigi Rurociągi

Wykonujemy rurociągi, ciepłociągi, instalacje technologiczne. Specjalizujemy się w spawaniu stali nierdzewnych oraz konstrukcyjnych. Spawamy metodami TIG, MIG, MAG, MMA w oparciu o uznane technologie spawania przez UDT Cert, zgodnie z obowiązującymi normami.

Czytaj więcej...

Rury, zwężki, ciągi technologiczne

rury zwki Rury, zwężki, ciągi technologiczne

Wykonujemy zwężki, trójniki, czwórniki wycinane na plaźmie z obrotnikiem do rur od 50 – 900 oraz zwijane rury wielkogabarytowe.

Czytaj więcej...

Additional information