Opracowanie innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym do nowych lub modernizowanych osadników

FunduszeEU                                                                                  UE                                 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR 2015 r.

 

 

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym do nowych
lub modernizowanych osadników”

 

Cel projektu: Wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu w postaci innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym  do nowych lub modernizowanych osadników.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu, charakteryzującego się m.in.:

- odmiennym od obecnie istniejących na rynku system napędu zgarniacza, obejmującego nie tylko przekładnie ale także sposób i metodę prowadzenia zgarniacza w osadniku, dzięki któremu urządzenie będzie mniej energochłonne, a także łatwiejsze i wygodniejsze w montażu;

- aktywnym systemem zgarniania flotatu – planuje się zastosowanie aktywnego systemu zapewniającego skuteczny transport wyflotowanych na powierzchnię osadnika zanieczyszczeń i ich odprowadzenie poza urządzenie, dzięki czemu będzie możliwość stabilniejszego i efektywniejszego usuwania zanieczyszczeń pływających ze ścieków;

- inteligentnym układem sterowania – planuje się zastosowanie systemu elektronicznej regulacji szybkości zgarniania
w zależności od ilości i jakości osadu, co usprawni usuwanie dużej ilości zanieczyszczeń.

 

Całkowita wartość projektu: 2 278 141,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 507 283,40 zł

Nazwa beneficjenta: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

 

 

 

 

                                                                                                                       

Additional information