Opracowanie innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym do nowych lub modernizowanych osadników

FunduszeEU                       BR                     UE


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR 2015 r.

 

 

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym do nowych lub modernizowanych osadników”

Całkowita wartość projektu: 2 278 141,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 507 283,40 zł

Nazwa beneficjenta: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

 

 

 

 

www.inzyniera.rzeszow.pl                                                                                                   www.ncbr.gov.pl