Błąd
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Środki Unijne

Wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji wielkośrednicowych elementów stalowych rurociągów technologicznych w firmie Inżynieria Rzeszów.

 

Tablica pamitkowa Inzynieria 2

Zakup maszyn i urządzeń w celu uzupełnienia istniejącego stanu o nowe, które gwarantują niezawodność, niskie koszty eksploatacji, wzrost wydajności pracy.

Dotacja2006

Zakup maszyni urządzeń w celu uzupełnienia istniejącego stanu o nowe, które gwarantują niezawodność, niskie koszty eksploatacji, wzrost wydajności pracy, poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.Dotacja2006

Inżynieria Rzeszów S.A. z dniem 1 marca 2012 realizuje projekt pt. „Stworzenie platformy komunikacyjnej B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Inżynierią Rzeszów S. A., a partnerami biznesowymi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

info 

 

 tablica hala2

tablica informacyjna

Additional information