Zawiadomienie o rozstrzygnięciu wyboru wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym NR 1/POIR/2015.

Zamawiający: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zapytania jest uczestnictwo Oferenta/-ów, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w Zespole Badawczym i prowadzenie na rzecz Zamawiającego konsultacji i prac eksperckich podczas wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach planowanego do realizacji projektu badawczo-rozwojowego prowadzącego do stworzenia innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym.Informujemy, że w dniu 16.06.2015 zostało rozstrzygnięte przez komisję przetargową postępowanie dotyczące wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NR 1/POIR/2015 na stanowiska ekspertów do zespołu badawczego.

W wyniku w/w postępowania do zespołu badawczego wybrane zostały następujące osoby:

  1. 1.Ekspert nr 1 – Tadeusz Markowski

Uzyskując w kryterium CENA liczbę punktów 100%:

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN/h

1.

Tadeusz Markowski

120

Wynik oceny przeprowadzonej zgodnie z metodami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym:

Lp.

Kryterium

Maks. liczba punktów

Liczba przyznanych punktów dla ocenianych ofert

1.

2.

3.

 

 

 

1.

CENA

100

100

 

 

 

 

 

Łączna suma:

100

100

 

 

 

 

 

  1. 2.Ekspert nr 2 – Grzegorz Budzik

Uzyskując w kryterium CENA liczbę punktów 100%:

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN/h

1.

Grzegorz Budzik

120

Wynik oceny przeprowadzonej zgodnie z metodami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym:

Lp.

Kryterium

Maks. liczba punktów

Liczba przyznanych punktów dla ocenianych ofert

1.

2.

3.

4.

 

 

1.

CENA

100

100

 

 

 

 

 

Łączna suma:

100

100

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3.Ekspert nr 3 – Michał Batsch

Uzyskując w kryterium CENA liczbę punktów 100%:

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN/h

1.

Michał Batsch

80

2.

Łukasz Przeszłowski

100

Wynik oceny przeprowadzonej zgodnie z metodami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym:

Lp.

Kryterium

Maks. liczba punktów

Liczba przyznanych punktów dla ocenianych ofert

1.

2.

3.

4.

 

 

1.

CENA

100

100

80

 

 

 

 

Łączna suma:

100

100

80

 

 

 

 

  1. 4.Ekspert nr 4 – Bogdan Kozik

Uzyskując w kryterium CENA liczbę punktów 100%:

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN/h

1.

Małgorzata Zaborniak

150

2.

Jadwiga Pisula

120

3.

Bogdan Kozik

100

Wynik oceny przeprowadzonej zgodnie z metodami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym:

Lp.

Kryterium

Maks. liczba punktów

Liczba przyznanych punktów dla ocenianych ofert

1.

2.

3.

4.

 

 

1.

CENA

100

66

120

100

 

 

 

Łączna suma:

100

66

80

100

 

 

 

  1. 5.Ekspert nr 5 – Tomasz Dziubek

Uzyskując w kryterium CENA liczbę punktów 100%:

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN/h

1.

Bartłomiej Sobolewski

120

2.

Tomasz Dziubek

100

3.

Stanisław Warchoł

125

Wynik oceny przeprowadzonej zgodnie z metodami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym:

Lp.

Kryterium

Maks. liczba punktów

Liczba przyznanych punktów dla ocenianych ofert

1.

2.

3.

4.

 

 

1.

CENA

100

83

100

80

 

 

 

Łączna suma:

100

83

100

80

 

 

 

 


 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu wyboru wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym NR 2/POIR/2015.

Zamawiający: Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zapytania jest uczestnictwo Oferenta/-ów, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w Zespole Badawczym i prowadzenie na rzecz Zamawiającego konsultacji i prac eksperckich podczas wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach planowanego do realizacji projektu badawczo-rozwojowego prowadzącego do stworzenia innowacyjnego typu zgarniacza ze zintegrowanym napędem obiegowym.

Informujemy, że w dniu 16.06.2015 zostało rozstrzygnięte przez komisję przetargową postępowanie dotyczące wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NR 2/POIR/2015 na stanowiska ekspertów do zespołu badawczego.

W wyniku w/w postępowania do zespołu badawczego wybrane zostały następujące osoby:

  1. 1.Ekspert nr 1 – Maria Grabas

Uzyskując w kryterium CENA liczbę punktów 100%:

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN/h

1.

Barbara Tchórzewska Cieślak

120

2.

Maria Grabas

100

3.

 

 

4.

 

 

 

  1. Wynik oceny przeprowadzonej zgodnie z metodami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym:

Lp.

Kryterium

Maks. liczba punktów

Liczba przyznanych punktów dla ocenianych ofert

1.

2.

3.

4.

 

 

1.

CENA

100

83

100

 

 

 

 

Łączna suma:

100

83

100

 

 

 

 

 

 

  1. 2.Ekspert nr 2 – Adam Masłoń

Uzyskując w kryterium CENA liczbę punktów 100%:

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN/h

1.

Adam Masłoń

100

2.

Łukasz Jurczyk

110

3.

 

 

4.

 

 

 

  1. Wynik oceny przeprowadzonej zgodnie z metodami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym:

Lp.

Kryterium

Maks. liczba punktów

Liczba przyznanych punktów dla ocenianych ofert

1.

2.

3.

4.

 

 

1.

CENA

100

100

90

 

 

 

 

Łączna suma:

100

100

90