Data wydruku: 2023-09-22 06:45:55

Inżynieria Rzeszów

e-mail: www: inzynieria.rzeszow.pl

Aktualności

Umowa z Gminą Wiśniowa na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową.

Informuję, że dnia 28.04.2023r. Inżynieria Rzeszów S. A. zawarła umowę z Gminą Wiśniowa na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z modernizacją części mechaniczno-biologicznej oraz gospodarką osadową.