Data wydruku: 2022-01-17 02:19:44

Inżynieria Rzeszów

e-mail: www: inzynieria.rzeszow.pl

Obiekty Ochrony Środowiska

https://www.youtube.com/watch?v=J3oFHbZSTBY

Dział obiektów ochrony środowiska w sposób szczególny wpisuje się w działalności naszej firmy.

Realizujemy kompleksowo zarówno w trybie ?zaprojektuj i wybuduj? jak również ?wybuduj? wszelkie inwestycje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska tj.

  • Komunalne oczyszczalnie ścieków,
  • Przemysłowe oczyszczalnie ścieków,
  • Stacje uzdatniania wody,
  • Sortownie i składowiska odpadów i inne.

Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.) w ramach Projektu "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi"