Data wydruku: 2022-05-18 09:30:47

Inżynieria Rzeszów

e-mail: www: inzynieria.rzeszow.pl

Roboty Inżynieryjno-Specjalistyczne

Dział Robót Inżynieryjno-Specjalistycznych

 Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pogrążania grodzic stalowych i wykonywania przewiertów sterowanych.

 

Do wykonywania w/w zakresów obowiązków powołano zespół w składzie:

 

  1. Dyrektor d/s Robót Inżynieryjno-Specjalistycznych
    mgr inż. Wojcjech Baran
    tel. kom. +48 663-992-022

  2. Z-ca Dyrektora d/s Robót Inżynieryjno-Specjalistycznych
    mgr inż. Zbigniew Szydełko
    tel. kom. +48 663-995-042