Data wydruku: 2023-05-30 10:48:36

Inżynieria Rzeszów

e-mail: www: inzynieria.rzeszow.pl

Roboty Inżynieryjno-Specjalistyczne

Podmiejska Kolej Aglomeracyjna

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Termin realizacji: 27 kwietnia 2021 - 28 września 2023

Wartość inwestycji: 116 665 830,8zł (netto)

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem