Umowa z firmą Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Radomiu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Dzierzków i Glinice w Radomiu".

Informuję, że Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. w dniu 14-01-2019 podpisał umowę z firmą Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Radomiu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Dzierzków i Glinice w Radomiu”.

Termin wykonania : 11 miesięcy od daty podpisania umowy.