Umowa z MPWiK w Lublinie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : "Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK w Lublinie"

Informuję niniejszym, że Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. w dniu 15-01-2019 podpisał umowę z MPWiK w Lublinie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK w Lublinie” .

Termin wykonania obu części do dnia : 30-10-2021.