Umowa z MPWiK w Warszawie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : "Modernizacja pompowni dopływowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Czajka".

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. w dniu 11-04-2019 podpisał z MPWiK w Warszawie  umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja pompowni dopływowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Czajka”.

Termin wykonania przedmiotu umowy :

  • projektowanie – 12 tygodni od daty podpisania umowy,
  • wykonanie robót budowlanych – 34 tygodnie od daty przekazania terenu robót.