Umowa z Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : "Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2x500 m3 z rurociągami technologicznymi oraz wymianą odcinka rurociągu wody czystej DN 500".

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. w dniu 30-04-2019 podpisał z Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o.  umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej 2x500 m3 z rurociągami technologicznymi oraz wymianą odcinka rurociągu wody czystej DN 500".

Termin wykonania przedmiotu umowy : 31-12-2019.