Umowa z Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku ul. Przemyska 24 umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki San na terenie zakładu Sanok Rubber w Sanoku".

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. z datą 06-06-2019 podpisał z  firma Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku ul. Przemyska 24 umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki San na terenie zakładu Sanok Rubber w Sanoku”.

Termin wykonania przedmiotu umowy : 31-08-2019r.