Umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na wykonanie 3 zamówień w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Informuję, że Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. w dniu 19-07-2019 podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 umowy na wykonanie 3 zamówień w trybie „zaprojektuj i wybuduj”:

Część 1: „Likwidacja osuwisk nr ewid. PDK 0014, PDK 0015, PDK 0016 zlokalizowanych w ciągu drogi dk 19 w m. Tylawa” – termin wykonania – 20 miesięcy od daty podpisania umowy,

Część 2: „Likwidacja osuwiska o nr ewid. PDK 0051 zlokalizowanych w ciągu drogi dk 19 w m. Trzciana” – termin wykonania – 20 miesięcy od daty podpisania,

Część 3: „Rozbudowa drogi krajowej nr 84 [w km 40+840 do km 40+900] wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Brzegi Dolne” - – termin wykonania – 20 miesięcy od daty podpisania umowys.

Logo pro3w
Grafika Mobileo