Umowa z firmą Wodociągi Miejskie Radom Spółka z o.o. na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych.

przejmie informuję, że w dniu 27.09.2019r. Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z firmą Wodociągi Miejskie Radom Spółka z o.o. na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych :

 

  1. zadanie pn. : „K-23- Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów”.

                                        Termin wykonania: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

  1. zadanie pn. : „K-40- Budowa nowej sieci wodno- kanalizacyjnej w wybranych rejonach miasta Radomia”.

                                        Termin wykonania: 12 miesięcy od daty podpisania umowy