Umowa z Gminą Miejską Mielec na zadanie pn. : "Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec; Cz. I ? zbiorniki retencyjne koło boiska treningowego w rejonie ulic Solskiego - Kusocińskiego".

Uprzejmie informuję, że w dniu 04.09.2019r. Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Miejską Mielec na zadanie pn. : „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec; Cz. I – zbiorniki retencyjne koło boiska treningowego w rejonie ulic Solskiego  - Kusocińskiego”.

 

Termin wykonania: 15 m-cy od daty podpisania umowy

Logo pro3w
Grafika Mobileo