Umowa z Miastem Łódź na realizację Zadania 1 - Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.). w ramach Projektu "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi".

Umowa z Miastem Łódź na realizację  Zadania 1 - Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.). w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.

Uprzejmie informuję, że w dniu 18.09.2019r. Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miastem Łódź na realizację  Zadania 1 - Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2 szt.).
w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Czas na Ukończenie Robót - 30 listopada 2021r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo