Umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ? Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie- etap I w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Informuję, że Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał z datą 20-11-2019r.  z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie- etap I” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Termin wykonania przedmiotu umowy do 01-08-2021r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo