Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z o.o. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 2000 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Okrzei w Krośnie".

Informuję, że Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał z datą 18-12-2019r.  z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z o.o. umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 2000 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Okrzei w Krośnie”. Dokumentacja Zamawiającego.

- termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Logo pro3w
Grafika Mobileo