Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lublinie w formule "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. " Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem I/1a " Przebudowa OŚ Hajdów " system napowietrzania"

Informuję, że Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał z datą 20-12-2019r.  z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lublinie umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem I/1a „Przebudowa  OŚ Hajdów – system napowietrzania”.

- Terminy wykonania :

– Etap 1 - termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 20-09-2020r.

- Etap II – przebudowa 2 reaktorów biologicznych, demontaż dmuchaw i montaż nowych dmuchaw nr 4 i 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – do dnia  20-06-2021r.

- Etap III - przebudowa 2 reaktorów biologicznych, demontaż dmuchaw i montaż nowych dmuchaw nr 1,2 i 3 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – do dnia  20-03-2022r.

- Etap IV- przebudowa 1 reaktora biologicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i zakończenie realizacji przedmiotu umowy- do dnia 20-09-2022r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo