Umowa z Wodociągami Miejskimi w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci wraz z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. 25-Czerwca i Sienkiewicza oraz w ul. Bydgoskiej, Waryńskiego i Prusa" - Kontrakt nr 4.

Logo pro3w
Grafika Mobileo