Umowa z Gminą Stubno na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie".

Informuję, że Zarząd Inżynierii Przemyśl Sp. z o.o. podpisał w dniu 08-06-2020r. z Gminą Stubno umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie”.

Termin wykonania : 30-11-2021r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo