Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lublinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych kontraktem I/1b pn. Przebudowa OŚ Hajdów - przebudowa osadników wtórnych i pozostałe działania poprawiające pracę oczyszczalni".

Informuję, że Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. w dniu 19-06-2020r. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  w Lublinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych kontraktem I/1b pn. Przebudowa OŚ Hajdów – przebudowa osadników wtórnych i pozostałe działania poprawiające pracę oczyszczalni” .

Termin zakończenia : 19-08-2022r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo