Umowa z Gminą Pruchnik umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Hawłowicach".

Informuję, że Zarząd Inżynierii Przemyśl Sp. z o.o. podpisał w dniu 03-07-2020r. z Gminą Pruchnik umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Hawłowicach”.

Termin wykonania : 27-07-2022r

Logo pro3w
Grafika Mobileo