Umowa z Kobierzyckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kobierzycach umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa magistrali wodociągowej DN 500". Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).

Informuję, że Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. w dniu 17-07-2020r. podpisał z Kobierzyckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  z siedzibą w Kobierzycach umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wodociągowej DN 500”.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).

Logo pro3w
Grafika Mobileo