Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na zaprojektowanie i wykonanie instalacji do transferu ścieków łączącej obiekty na zakładzie "Farysa" i "Świderska" - faza I (Nitka A).

W dniu 21-09-2020r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. umowę na zaprojektowanie i wykonanie instalacji do transferu ścieków łączącej obiekty na zakładzie „Farysa” i „Świderska” – faza I (Nitka A).

Termin wykonania : zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy – 21-06-2021r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo