Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Zadanie II.2. Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej".

Informuję, że w dniu 25-09-2020r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Zadanie II.2. Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej”.

Termin wykonania : – zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy – 30-09-2023r.  

Logo pro3w
Grafika Mobileo