Realizacje budowlane

Realizujemy szeroko pojęte wykonastwo robót budowlano-motażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca. Posiadamy odpowiednią bazę sprzętową oraz wykwalifikowaną kadrę.

Aktualności

Umowa z Miastem Łódź - na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn. " Zadanie: Gospodarka ściekowa, III faza w Łodzi, Zadanie 7: Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków". Termin realizacji : zakończenie realizacji przedmiotu umowy - 28 miesięcy od daty rozpoczęcia. Data rozpoczęcia nie dłuższa niż 28 dni od daty podpisania umowy.

Informuję, ze w dniu 22-10-2020r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał z Miastem Łódź – umowę na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „ Zadanie: Gospodarka ściekowa, III faza w Łodzi, Zadanie 7: Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Termin realizacji : zakończenie realizacji przedmiotu umowy – 28 miesięcy od daty rozpoczęcia. Data rozpoczęcia nie dłuższa niż 28 dni od daty podpisania umowy.

Logo pro3w
Grafika Mobileo