Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie uzupełniającej instalacji do transferu ścieków łączącej obiekty na Zakładzie "Farysa" i "Świderska" - Faza I (Nitka B) w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Informuję, że w dniu 09-02-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie uzupełniającej instalacji do transferu ścieków łączącej obiekty na Zakładzie „Farysa” i „Świderska” – Faza I (Nitka B) w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : do 30.06.2021r. lub w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy w zależności od tego, który termin będzie późniejszy.

Logo pro3w
Grafika Mobileo