Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa zbiorników wody na os. Pobitno w Rzeszowie"

Informuję, że w dniu 19-02-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18 na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa zbiorników wody na os. Pobitno w Rzeszowie”.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Logo pro3w
Grafika Mobileo