Umowa z firmą "Wodociągi Dębickie" Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 33, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy - etap II - Zadanie 4 - Część 1 -Modernizacja/ wymiana rurociągów". Dokumentacja projektowa Zamawiającego.

Informuję, że w dniu 16-kwietnia-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał z firmą „Wodociągi Dębickie” Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 33, umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II – Zadanie 4 – Część 1 -Modernizacja/ wymiana rurociągów”. Dokumentacja projektowa Zamawiającego.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 31 grudnia 2021r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo