Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Roboty polegające na wykonaniu układu pompowego i rurociągów tłocznych stalowych, mających na celu zwiększenie przepustowości układu przesyłowego w porze deszczowej".

Informuję, że w dniu 23-04-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty polegające na wykonaniu układu pompowego i rurociągów tłocznych stalowych, mających na celu zwiększenie przepustowości układu przesyłowego w porze deszczowej”.

Termin zakończenia robót : 28-06-2021r., termin realizacji przedmiotu umowy: 15-07-2021r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo