Umowa z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku ul. Przemyska 24, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Remont mostu nad rzeką San w ciągu drogi wewnętrznej zakładowej wraz z dostawą i montażem 3 kompletów pomostów technologicznych".

Informuję, że w dniu 24-05-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku ul. Przemyska 24, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Remont mostu nad rzeką San w ciągu drogi wewnętrznej zakładowej wraz z dostawą i montażem 3 kompletów pomostów technologicznych”.

Terminy wykonania :  Rozpoczęcie robót –1 tydzień od daty podpisania umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy: 31-12-2021r.

Logo pro3w
Grafika Mobileo