Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Węzła Centralnego - Komory Zasuw przy ul. Czerniakowskiej 124 na terenie Stacji Pomp rzecznych, Dzielnica Śródmieście" w Warszawie.

Informuję, że w dniu 09-06-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Węzła Centralnego – Komory Zasuw przy ul. Czerniakowskiej 124 na terenie Stacji Pomp rzecznych, Dzielnica Śródmieście” w Warszawie.

Termin zakończenia robót : 32 tygodnie od daty podpisania Protokołu przekazania terenu. Przekazanie terenu nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Logo pro3w
Grafika Mobileo