Umowa z Gminą Zakliczyn, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Prace związane ze stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr K203340 w miejscowości Paleśnica".

Informuję, że w dniu 10-06-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Zakliczyn, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Prace związane ze stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr K203340 w miejscowości Paleśnica”.

Termin zakończenia robót ustala się na 166 dni od daty protokolarnego przekazania terenu robót. Przekazanie terenu robót w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Logo pro3w
Grafika Mobileo