Realizacje budowlane

Realizujemy szeroko pojęte wykonastwo robót budowlano-motażowych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia robót jako Generalny Wykonawca. Posiadamy odpowiednią bazę sprzętową oraz wykwalifikowaną kadrę.

Aktualności

Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie IV.1. Budowa kolektora Lindego-bis” w Warszawie. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj u wybuduj”

Informuję, że w dniu 16-07-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał w imieniu konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. jako Lider i Abikorp Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.  jako Partner, umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Zadanie IV.1. Budowa kolektora Lindego-bis” w Warszawie. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj u wybuduj”.

Logo pro3w
Grafika Mobileo