Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Aktualności

Umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na realizację przyłącza cieplnego do budynku A na os. Carpatia w Rzeszowie.

Informuję, że w dniu 09-08-2021r. Zarząd Inżynieria Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na realizację przyłącza cieplnego do budynku A na os. Carpatia w Rzeszowie.

Termin wykonania przyłącza: - w celu zabezpieczenia ciepła do celów budowy – do dnia 30-11-2021r.

                                           - zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy – do dnia 31-03-2022r.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry